Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
31-hāng kiat-kó
6266

陳藻芬

12 goe̍h 30 改

1876 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

5322

林如梅

12 goe̍h 30 改

1900 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 樹子腳 ê lâng.

5191
4903
4800

宮部峯二

12 goe̍h 30 改

1887 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 宗像郡 ê lâng.

4596

陳有成

12 goe̍h 30 改

1899 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹南郡 頭分街 ê lâng.

4468
4426

戴玉發

12 goe̍h 30 改

1882 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

4179

黃佳禾

12 goe̍h 30 改

1900 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

3973
3837

和田恭孝

12 goe̍h 30 改

1904 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 宗像郡 ê lâng.

3725

林秀標

12 goe̍h 30 改

1906 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台北州 羅東郡 五結庄 ê lâng.

3482

吉田次郎

12 goe̍h 30 改

1884 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 長崎市 ê lâng.

3223

本橋兵太郎

12 goe̍h 30 改

1887 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

3202

村上泰藏

12 goe̍h 30 改

1905 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 鳥取縣 米子市 立町 ê lâng.

3032

松崎清松

12 goe̍h 30 改

1879 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 阿蘇郡 ê lâng.

2789

廣瀨辰之助

12 goe̍h 30 改

1889 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

2697