Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
23-hāng kiat-kó
6031

陳逢茂

12 goe̍h 30 改

1899 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5834

小寺新一

12 goe̍h 30 改

1883 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5819

砥上卯八郎

12 goe̍h 30 改

1885 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5712

林清火

12 goe̍h 30 改

1874 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5527
5147

安倍貞次

12 goe̍h 30 改

1884 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 大分縣 ê lâng.

4952

李瑞文

12 goe̍h 30 改

1889 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1970 nî 3 goe̍h 29 ji̍t kòe-sin.

4538

陳江淋

8 goe̍h chhe 3 改

1899 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1980 nî kòe-sin. 台中州 大甲郡 梧棲街 梧棲 草湳 ê lâng.

3338

山崎守正

12 goe̍h 30 改

1896 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1989 nî 5 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin. 群馬縣 高崎市 ê lâng.

3237

森清吉

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 石川縣 江沼郡 ê lâng.

3134

水田胸二

12 goe̍h 30 改

1889 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 岡山縣 淺口郡 ê lâng.

2983

前田昊

12 goe̍h 30 改

1896 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 荒尾市 ê lâng.

2968

本多五郎

12 goe̍h 30 改

1891 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

2389

中上清三

12 goe̍h 30 改

1900 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

2314

郭柱

12 goe̍h 30 改

1892 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1973 nî 9 goe̍h kòe-sin. 台南州 嘉義郡 大林街 ê lâng.

2273

鄭和春

12 goe̍h 30 改

1899 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 新竹州 大溪郡 大溪街 ê lâng.

2222
2078

張能

12 goe̍h 30 改

1908 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化郡 花壇庄 ê lâng.

1849

田山平治

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 ê lâng.