Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
15-hāng kiat-kó
5522 陳超
5494

張阿呆

12 goe̍h 30 改

1881 nî 6 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

4215
3995

郭腦

12 goe̍h 30 改

1889 nî 6 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化郡 鹿港街 ê lâng.

3731

林振標

12 goe̍h 30 改

1899 nî 6 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭郡 員山庄 ê lâng.

3639

劉羅生

12 goe̍h 30 改

1899 nî 6 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 1968 nî kòe-sin. 台南州 嘉義郡 民雄庄 ê lâng.

3475

吉里直喜

12 goe̍h 30 改

1890 nî 6 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 ê lâng.

3460

橫川常憲

12 goe̍h 30 改

1885 nî 6 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 山形縣 米澤市 ê lâng.

2734
2690
2264

鄭醜

12 goe̍h 30 改

1895 nî 6 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.

1426

坂元義文

12 goe̍h 30 改

1895 nî 6 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 鹿兒島縣 鹿兒島市 ê lâng.

161

韋鵷班

12 goe̍h 30 改

1913 nî 6 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 末廣町 ê lâng.