Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
61-hāng kiat-kó
6551

陳登財

12 goe̍h 30 改

1879 nî chhut-sì.

6539

莊寬

12 goe̍h 30 改

1879 nî chhut-sì.

6479

曾蠶

12 goe̍h 30 改

1879 nî chhut-sì.

6461

藤黑總左衞門

12 goe̍h 30 改

1879 nî chhut-sì.

6367

劉振

12 goe̍h 30 改

1879 nî 12 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.

6308

小形留吉

12 goe̍h 30 改

1879 nî 4 goe̍h chhut-sì.

6198 謝清光

謝清光

12 goe̍h 30 改

1879 nî 7 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

6155

邱漢水

12 goe̍h 30 改

1879 nî 4 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

5983

劉阿麟

12 goe̍h 30 改

1879 nî 8 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì.

5975

王金智

12 goe̍h 30 改

1879 nî 2 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

5948

陳永龍

12 goe̍h 30 改

1879 nî 8 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì.

5766

林乾坤

12 goe̍h 30 改

1879 nî 11 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

5722

中島與一

12 goe̍h 30 改

1879 nî 12 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

5703

松木虎太

12 goe̍h 30 改

1879 nî 10 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

5579

菱沼宇平

12 goe̍h 30 改

1879 nî 7 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 ê lâng.

5437

小島鼐二

12 goe̍h 30 改

1879 nî 8 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 新潟縣 ê lâng.

5436

康新慶

12 goe̍h 30 改

1879 nî 7 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 蘆竹庄 ê lâng.

5099

林澄瑩

12 goe̍h 30 改

1879 nî 8 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 1971 nî 8 goe̍h 24 ji̍t kòe-sin. 台中州 台中市 ê lâng.

5094

林祖藩

12 goe̍h 30 改

1879 nî 10 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 1965 nî 3 goe̍h 14 ji̍t kòe-sin.

5059

林光勳

12 goe̍h 30 改

1879 nî 3 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台北州 淡水郡 石門庄 ê lâng.