Chīn-tiong

Koa Siat-kai

Chīn-tiong chiū sī sêng-si̍t sim, bô oan-khiau, bô phian-su, chīn lán ê gī-bū, chiàu só͘-ōe lâi hōng-sū! Chīn-tiong kap kò͘-kí tò-péng. Kò͘-kí sī kò͘ ka-kī chi̍t lâng, iā chīn-tiong sī ūi tio̍h it-poaⁿ chèng-lâng. Kò͘-kí sī lī-ek ka-kī, chīn-tiong sī lī-ek kong-chèng.

盡忠就是誠實心、無彎𠁆、無偏私、盡咱个義務、照所能來奉事!盡忠顧己倒抦。顧己是顧加忌一人、也盡忠是爲着一般衆人。顧己是利益加忌、盡忠是利益公衆。

Koa Siat-kai

"Chīn-tiong", Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 1924 nî 8 goe̍h.

Kóng-kò