Kin-á-ji̍t

Kin-á-ji̍t sī lí só͘ ū, ia̍h sī lí só͘ chòe, pí-phēng lí bô pòaⁿ hāng, lí bô chòe sím-mi̍h, chiū chhin-chhiūⁿ lóng bô kin-á-ji̍t.

今仔日是汝所有、也是汝所做、比並汝無半項、汝無做省乜、就親像朗無今仔日。

Lô Khiân-ek hoan-e̍k

"Kin-á-ji̍t." Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 1921 nî 9 goe̍h.