Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

209-hāng kiat-kó
6495

張福丈

12 goe̍h 30 改

1892 nî 1 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

6443

黃全生

12 goe̍h 30 改

1892 nî 12 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì.

6431

蔡紅

12 goe̍h 30 改

1892 nî 5 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì.

6285

張秋標

12 goe̍h 30 改

1892 nî 10 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì.

6192

陳坤輝

12 goe̍h 30 改

1892 nî 5 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì.

6120

葉啟明

12 goe̍h 30 改

1892 nî 3 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

6102

林鳳山

12 goe̍h 30 改

1892 nî 4 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

6055

傅元熾

12 goe̍h 30 改

1892 nî 8 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

6032

范增壇

12 goe̍h 30 改

1892 nî 9 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

6029

沈火

12 goe̍h 30 改

1892 nî 8 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6022

朱滄海

12 goe̍h 30 改

1892 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

6013

湯長榮

12 goe̍h 30 改

1892 nî 2 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

5989

陳永財

12 goe̍h 30 改

1892 nî 6 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì.

5947

傅波

12 goe̍h 30 改

1892 nî 9 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

5840

森澤清

12 goe̍h 30 改

1892 nî 2 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì.

5831

尾辻岩雄

12 goe̍h 30 改

1892 nî 10 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5714

野林鶴松

12 goe̍h 30 改

1892 nî 4 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5570

橋本啟之助

12 goe̍h 30 改

1892 nî 2 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 三重縣 志摩郡 ê lâng.

5554