Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
130-hāng kiat-kó
6371

許祿

12 goe̍h 30 改

1907 nî 2 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

5668

廖勤

12 goe̍h 30 改

1907 nî 7 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 西螺街 西螺 ê lâng.

5215

黃大發

12 goe̍h 30 改

1907 nî chhut-sì. 新竹州 竹南郡 頭分街 ê lâng.

5141

渡部慶之進

12 goe̍h 30 改

1907 nî 5 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 島根縣 ê lâng.

5049
5027

林英貴

12 goe̍h 30 改

1907 nî 4 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義市 北門町 ê lâng.

4990
4974
4935
4933

李義招

12 goe̍h 30 改

1907 nî 1 goe̍h chhut-sì. 台中州 大甲郡 梧棲街 大庄 ê lâng.

4915

賴德戴

12 goe̍h 30 改

1907 nî 1 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義市 ê lâng.

4855

葉炳輝

12 goe̍h 30 改

1907 nî 2 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 大橋町 ê lâng.

4739
4711

林通雄

12 goe̍h 30 改

1907 nî 3 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

4677

西尾貢一

12 goe̍h 30 改

1907 nî 11 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì.

4632

鄭老奎

12 goe̍h 30 改

1907 nî 8 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 溪湖街 ê lâng.

4577

陳天球

12 goe̍h 30 改

1907 nî chhut-sì. 台南州 曾文郡 官田庄 ê lâng.

4551

陳錫明

12 goe̍h 30 改

1907 nî 4 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

4410