Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
64-hāng kiat-kó
6288

陳李丁才

12 goe̍h 30 改

1876 nî 7 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

6271

青野三之助

12 goe̍h 30 改

1876 nî 7 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì.

6266

陳藻芬

12 goe̍h 30 改

1876 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6137

許献

12 goe̍h 30 改

1876 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

6003

內田恭助

12 goe̍h 30 改

1876 nî chhut-sì.

5944

徐榮盛

12 goe̍h 30 改

1876 nî 8 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5849

山中務

12 goe̍h 30 改

1876 nî 3 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì.

5796

張永在

12 goe̍h 30 改

1876 nî 2 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5790

江兆麟

12 goe̍h 30 改

1876 nî 5 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì.

5779

陳燦元

12 goe̍h 30 改

1876 nî 11 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

5746

小林寅

12 goe̍h 30 改

1876 nî 8 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì.

5744

謝有田

12 goe̍h 30 改

1876 nî chhut-sì.

5618

吉田勝治

12 goe̍h 30 改

1876 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 香川縣 丸龜市 ê lâng.

5555

凃明玉

12 goe̍h 30 改

1876 nî 12 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 台南州 北門郡 北門庄 ê lâng.

5465

朱再枝

12 goe̍h 30 改

1876 nî 8 goe̍h chhut-sì. 台北州 宜蘭郡 員山庄 吧荖鬱 ê lâng.

5403
5369

大岩榮吾

12 goe̍h 30 改

1876 nî 12 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 鹽谷郡 ê lâng.

5308

楊泉

12 goe̍h 30 改

1876 nî 10 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

5227

朱四海

12 goe̍h 30 改

1876 nî 6 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

5074