Éng-kòe ê 9 goe̍h 21 ji̍t 9月21日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1999 nî – Hoat-seng Kiú-jī-it Tōa Tē-tāng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

    á-bô kì-lio̍k
12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
9 goe̍h
21
Kóng-kò