Éng-kòe ê 9 goe̍h 8 ji̍t 9月8日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1951 nî – San Francisco Tiâu-iok chhiam-tēng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò