Éng-kòe ê 9 goe̍h 7 ji̍t 9月7日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1652 nî – Koeh Hoâi-it hiòng Tang Ìn-tō͘ Kong-si hoat-tōng hoán-loān.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

8 goe̍h chhe 1 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò