Éng-kòe ê 9 goe̍h 25 ji̍t 9月25日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1939 nî – 新高港 khai-kang.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
9 goe̍h
25
Kóng-kò