Éng-kòe ê 9 goe̍h 3 ji̍t 9月3日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1936 nî – Kong-san kap Tiô-chiu seng-keh siat 街.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò