Chhiau tio̍h 27 pit kì-sū
<p>Samuel Johnson ê Eng-gí sû-tián thâu-sū</p>

Samuel Johnson ê Eng-gí sû-tián thâu-sū

2020 nî 12 goe̍h 24

Chiah-kú-á leh chhōe Eng-gí jī-tián-ka sian-chìn Samuel Johnson ê chu-liāu, …

<p>Aleksis Kivi kap Hun-lân-gí ê hoat-tián</p>

Aleksis Kivi kap Hun-lân-gí ê hoat-tián

2018 nî 12 goe̍h 30

19 sè-kí tú khai-sí ê sî-chūn, Hun-lân-gí koh bô kài …

<p>Johan Vilhelm Snellman kap Fennomania ūn-tōng ê khí-heng</p>

Johan Vilhelm Snellman kap Fennomania ūn-tōng ê khí-heng

2018 nî 12 goe̍h 24

1822 nî, saⁿ-ê siàu-liân-lâng ji̍p khì Turku Tāi-ha̍k, in tùi …

<p>1947 nî 3 goe̍h 15 ji̍t Eng-kok phài Tām-chúi léng-sū thong-pò-bûn</p>

1947 nî 3 goe̍h 15 ji̍t Eng-kok phài Tām-chúi léng-sū thong-pò-bûn

2017 nî 3 goe̍h 14

Tiām Tâi-oân ê Eng-kok léng-sū G.M. Tingle, tī 1947 nî …

<p>Formosa ê hoat-lu̍t tē-ūi: 1950 nî <em>The Economist</em> bûn-chiuⁿ chi̍t phiⁿ</p>

Formosa ê hoat-lu̍t tē-ūi: 1950 nî The Economist bûn-chiuⁿ chi̍t phiⁿ

2016 nî 5 goe̍h chhe 6

Thó-lūn Tâi-oân hoat-lu̍t tē-ūi ê té bûn-chiuⁿ, hoat-piáu tī 1950 …

<p>1947年3月11日英國駐淡水領事電文</p>

1947年3月11日英國駐淡水領事電文

2016 nî 3 goe̍h chhe 10

延續著數日以來的電文,身在台灣的英國領事G.M. Tingle,於1947年3月11日再向南京的英國大使館提供訊息。

<p>福爾摩沙有多強壯?1951年2月《經濟學人》文章一則</p>

福爾摩沙有多強壯?1951年2月《經濟學人》文章一則

2016 nî 1 goe̍h 16

在1951年2月24日刊行的英國《經濟學人》週報上,有一篇報導戰後初期台灣狀況的文章

<p>1947年3月10日英國駐淡水領事電文</p>

1947年3月10日英國駐淡水領事電文

2015 nî 3 goe̍h chhe 9

二二八事件期間,身在台灣的英國領事G. M. Tingle,向南京的英國大使館發出的3月10日「第19號」電文。

<p>福爾摩沙的未來:1949年7月的《經濟學人》文章兩則</p>

福爾摩沙的未來:1949年7月的《經濟學人》文章兩則

2015 nî 1 goe̍h chhe 9

在1949年7月,蔣介石國民政府撤退的時候,英國《經濟學人》在16日與23日刊載了以台灣為主題的報導。