Kî-úi (Kiwi)

Chiu Hūi-lîn

Tī Ò-tāi-lī-a kok ū chi̍t khoán ê chiáu-á miâ kiò-chò Kî-úi (Kiwi). Chit hō chiáu-á, chi̍t nî ê tiong-kan kan-ta siⁿ chi̍t lia̍p nn̄g; m̄-kú nn̄g sī chin tōa lia̍p. Chiáu-á kiáⁿ tùi chhut nn̄g khak hit ji̍t, chiū ē hiáu ka-tī chiàu-kò͘, m̄-bián óa-khò i ê pē-bó ê la̍t.

Chiu Hūi-lîn

"Kî-úi (Kiwi)." Tâi-oân Kàu-hōe-pò, 1931 nî 11 goe̍h.