Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

218-hāng kiat-kó
6427

陳哮

12 goe̍h 30 改

1895 nî chhut-sì. 台南州 北門郡 七股庄 七十二分 ê lâng.

6418

黃乾

12 goe̍h 30 改

1895 nî chhut-sì.

6363

楊闊嘴

12 goe̍h 30 改

1895 nî 5 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

6297

張阿輝

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì.

6293

山崎睦雄

12 goe̍h 30 改

1895 nî 6 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

6258

陳讃諸

12 goe̍h 30 改

1895 nî 8 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.

6229

何順傳

12 goe̍h 30 改

1895 nî 7 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

6182

楊昌泉

12 goe̍h 30 改

1895 nî 6 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6136

吳在甲

12 goe̍h 30 改

1895 nî chhut-sì.

6020

黃阿第

12 goe̍h 30 改

1895 nî 3 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì.

5654

林圳溢

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

5630

李玉聰

12 goe̍h 30 改

1895 nî 6 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台北州 七星郡 士林街 ê lâng.

5564

中田太一郎

12 goe̍h 30 改

1895 nî 12 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 兵庫縣 ê lâng.

5520
5484

曾樹芳

12 goe̍h 30 改

1895 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 豐原街 ê lâng.

5481

宋炎昌

12 goe̍h 30 改

1895 nî 9 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 新竹州 中壢郡 平鎮庄 ê lâng.

5459

謝金元

12 goe̍h 30 改

1895 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

5422

黃况

12 goe̍h 30 改

1895 nî 3 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化郡 線西庄 ê lâng.

5382

郭木榮

12 goe̍h 30 改

1895 nî 3 goe̍h chhut-sì. 台中州 大甲郡 大甲街 日南 ê lâng.