Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
17-hāng kiat-kó
6252

蔡超双

8 goe̍h chhe 3 改

1891 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 1948 nî 8 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin.

6135

詹福

12 goe̍h 30 改

1880 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

5484

曾樹芳

12 goe̍h 30 改

1895 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 豐原街 ê lâng.

4000
3883

井田憲治

12 goe̍h 30 改

1897 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

3435

楊德旺

12 goe̍h 30 改

1892 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭市 ê lâng.

2988

前根壽一

12 goe̍h 30 改

1895 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

2960
2759

平井莊次郎

12 goe̍h 30 改

1892 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 ê lâng.

2341

富田四郎

12 goe̍h 30 改

1906 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 秋田縣 由利郡 ê lâng.

2184

陳德禮

12 goe̍h 30 改

1895 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 竹園町 ê lâng.

1637

徐銀格

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 新竹州 ê lâng.

1491
1351

佐野治夫

12 goe̍h 30 改

1904 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 東淺井郡 ê lâng.

497

大森丈之助

12 goe̍h 30 改

1888 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 福井縣 大野郡 ê lâng.

109

井田憲次

12 goe̍h 30 改

1897 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

82

天野雅樂之助

12 goe̍h 30 改

1901 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 東京府 ê lâng.