Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
213-hāng kiat-kó
6451

曾文貴

12 goe̍h 30 改

1897 nî 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

6442

莊柏松

12 goe̍h 30 改

1897 nî 9 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

6385

詹清標

12 goe̍h 30 改

1897 nî 4 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

6281

張文浚

12 goe̍h 30 改

1897 nî 6 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì.

6147

李應章

12 goe̍h 30 改

1897 nî 10 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

6143

蔡淵騰

12 goe̍h 30 改

1897 nî 1 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

6139

曾得明

12 goe̍h 30 改

1897 nî 9 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

5994

羅有能

12 goe̍h 30 改

1897 nî 3 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

5964

劉阿前

12 goe̍h 30 改

1897 nî 12 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

5961

江定煌

12 goe̍h 30 改

1897 nî 2 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5666

廖學昆

12 goe̍h 30 改

1897 nî 12 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 1961 nî kòe-sin. 台南州 虎尾郡 西螺街 西螺 ê lâng.

5665
5612

葉鴻猷

12 goe̍h 30 改

1897 nî 4 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 高雄州 高雄市 旗後町 ê lâng.

5611

楊浴沂

12 goe̍h 30 改

1897 nî 1 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

5561

中島一郎

12 goe̍h 30 改

1897 nî 10 goe̍h chhut-sì. 熊本縣 菊池郡 隈府町 ê lâng.

5542
5464