Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
12-hāng kiat-kó
4538

陳江淋

8 goe̍h chhe 3 改

1899 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1980 nî kòe-sin. 台中州 大甲郡 梧棲街 梧棲 草湳 ê lâng.

4312

謝國城

12 goe̍h 30 改

1912 nî 2 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1980 nî 12 goe̍h 29 ji̍t kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

3539

藍家精

12 goe̍h 30 改

1905 nî 6 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 1980 nî kòe-sin. 高雄州 屏東郡 里港庄 ê lâng.

2557

陳福財

12 goe̍h 30 改

1898 nî 11 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 1980 nî kòe-sin. 台南州 嘉義市 西門町 ê lâng.

2031

張煥珪

7 goe̍h 15 改

1902 nî 11 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 1980 nî 7 goe̍h 15 ji̍t kòe-sin. 台中州 豐原郡 ê lâng.

1168

後藤文夫

12 goe̍h 30 改

1884 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 1980 nî 5 goe̍h 13 ji̍t kòe-sin.

801
670

郭秋生

12 goe̍h 30 改

1904 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 1980 nî 8 goe̍h 19 ji̍t kòe-sin.

637

何赤城

12 goe̍h 30 改

1903 nî 10 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 1980 nî kòe-sin. 台中州 台中市 ê lâng.