Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
245-hāng kiat-kó
6716 謝甲首

謝甲首

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

6438

方心

12 goe̍h 30 改

1899 nî 7 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.

6432

吳近

12 goe̍h 30 改

1899 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6213

林阿武

12 goe̍h 30 改

1899 nî chhut-sì.

6187

魏天德

12 goe̍h 30 改

1899 nî 3 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì.

6126

吳在堔

12 goe̍h 30 改

1899 nî 5 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì.

6052

蔡順來

12 goe̍h 30 改

1899 nî 12 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.

6031

陳逢茂

12 goe̍h 30 改

1899 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5979

劉阿尚

12 goe̍h 30 改

1899 nî 8 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5922

辻野敏男

12 goe̍h 30 改

1899 nî 2 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

5897

江池

12 goe̍h 30 改

1899 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5888

李木華

12 goe̍h 30 改

1899 nî 8 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

5863

奈須輝彥

12 goe̍h 30 改

1899 nî 7 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.

5809

二改一男

12 goe̍h 30 改

1899 nî 10 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5738

陳定凉

12 goe̍h 30 改

1899 nî chhut-sì.

5581

巫阿集

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 東勢郡 ê lâng.

5413
5342

猪俣一郎

12 goe̍h 30 改

1899 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 福岡市 ê lâng.

5319

廖月明

12 goe̍h 30 改

1899 nî 11 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹南郡 三灣庄 ê lâng.