Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
23-hāng kiat-kó
6587 楊長

楊長

12 goe̍h 30 改

1889 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1933 nî 8 goe̍h 28 ji̍t kòe-sin.

6497

陳變

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

6234

賴觀照

12 goe̍h 30 改

1903 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

6007 李義修

李義修

8 goe̍h chhe 1 改

1904 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 1982 nî 9 goe̍h 7 ji̍t kòe-sin.

5910

楊水廷

12 goe̍h 30 改

1890 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5897

江池

12 goe̍h 30 改

1899 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5633
5516

陳國基

12 goe̍h 30 改

1890 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5374
4795

南出隆

12 goe̍h 30 改

1886 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 海草郡 ê lâng.

4765

間崎信夫

12 goe̍h 30 改

1886 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 高知縣 ê lâng.

4744

二見直三

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 岩手縣 盛岡市 ê lâng.

4381

曾曉

12 goe̍h 30 改

1898 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 高雄州 岡山郡 左營庄 左營 ê lâng.

3568

李怣支

12 goe̍h 30 改

1896 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 台中州 ê lâng.

3048
2997

升島戶野一

12 goe̍h 30 改

1877 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

2807

布施俊彥

12 goe̍h 30 改

1916 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 台南州 ê lâng.

2630
2346

富永浩太郎

12 goe̍h 30 改

1908 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

1878

高津基

12 goe̍h 30 改

1892 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 多賀郡 ê lâng.