Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

226-hāng kiat-kó
6711

郭仙助

12 goe̍h 30 改

1890 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

6298

劉阿全

12 goe̍h 30 改

1890 nî 5 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì.

6282

張汝山

12 goe̍h 30 改

1890 nî 10 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

6257

李臻賢

12 goe̍h 30 改

1890 nî 6 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

6233

知念清十

12 goe̍h 30 改

1890 nî 3 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

6191

許屋

12 goe̍h 30 改

1890 nî 10 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.

6083

多賀國年

12 goe̍h 30 改

1890 nî 11 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì.

5991

鈴木伊勢敎

12 goe̍h 30 改

1890 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì.

5921

馮增興

12 goe̍h 30 改

1890 nî 4 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

5910

楊水廷

12 goe̍h 30 改

1890 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5788

簡阿達

12 goe̍h 30 改

1890 nî 6 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5710

得武二

12 goe̍h 30 改

1890 nî 11 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.

5641
5594

三好照藏

12 goe̍h 30 改

1890 nî 3 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 德島縣 ê lâng.

5516

陳國基

12 goe̍h 30 改

1890 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5510
5489
5471

蕭汝鍊

12 goe̍h 30 改

1890 nî 2 goe̍h chhut-sì. 台中州 員林郡 社頭庄 ê lâng.

5457

謝阿發

12 goe̍h 30 改

1890 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5417

吳萬輝

12 goe̍h 30 改

1890 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.