Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
33-hāng kiat-kó
6291

高桑貞

12 goe̍h 30 改

1880 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

5544

陳蔡喜

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

5417

吳萬輝

12 goe̍h 30 改

1890 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

5123

林幼春

12 goe̍h 30 改

1880 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

4738

藤黑總左衛門

12 goe̍h 30 改

1879 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 德島縣 ê lâng.

4609

鄭阿金

12 goe̍h 30 改

1895 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

4268
3761

林添旺

12 goe̍h 30 改

1893 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台北州 ê lâng.

3557

李金祿

12 goe̍h 30 改

1905 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 高雄州 東港郡 佳冬庄 ê lâng.

3506

吉村佐平

12 goe̍h 30 改

1886 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 岐阜縣 本巢郡 ê lâng.

3493

吉中吾郎一

12 goe̍h 30 改

1891 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 雙三郡 ê lâng.

3469

吉賀淳

12 goe̍h 30 改

1890 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹東郡 竹東街 ê lâng.

3347
3161

宮川精九郎

12 goe̍h 30 改

1893 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 八女郡 ê lâng.

2458

中村宗亥

12 goe̍h 30 改

1900 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 和歌山縣 東牟婁郡 ê lâng.

2322

常田正

12 goe̍h 30 改

1893 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 長野縣 北佐久郡 ê lâng.

2246

鶴友彥

12 goe̍h 30 改

1898 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

2144

陳春

12 goe̍h 30 改

1907 nî 1 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.