Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
213-hāng kiat-kó
6628

高水

12 goe̍h 30 改

1900 nî 12 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

6525

陳萬得

12 goe̍h 30 改

1900 nî 1 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

6515

廖番江

12 goe̍h 30 改

1900 nî 7 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 西螺街 ê lâng.

6374

黃添

12 goe̍h 30 改

1900 nî chhut-sì.

6286

張炳煌

12 goe̍h 30 改

1900 nî 10 goe̍h chhut-sì.

6279

吳水木

12 goe̍h 30 改

1900 nî 3 goe̍h chhut-sì.

6263

劉瑞生

12 goe̍h 30 改

1900 nî 10 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

6248

陳柑木

12 goe̍h 30 改

1900 nî 8 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.

6188

劉嵩山

12 goe̍h 30 改

1900 nî 11 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

6171

黃合益

12 goe̍h 30 改

1900 nî 4 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

6027

傅招李

12 goe̍h 30 改

1900 nî 2 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

6001

蕭寶炬

12 goe̍h 30 改

1900 nî 11 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì.

5965

廖華雲

12 goe̍h 30 改

1900 nî 9 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì.

5904

徐和

12 goe̍h 30 改

1900 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5901

曾芝芳

12 goe̍h 30 改

1900 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

5826

許金定

12 goe̍h 30 改

1900 nî 8 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

5793

陳錫養

12 goe̍h 30 改

1900 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.

5639
5628

李益日

12 goe̍h 30 改

1900 nî 2 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 新竹州 大溪郡 龍潭庄 ê lâng.

5583

彭作衡

12 goe̍h 30 改

1900 nî 9 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹東郡 橫山庄 ê lâng.