Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
154-hāng kiat-kó
6568

宮永藤平

12 goe̍h 30 改

1886 nî 2 goe̍h chhut-sì.

6524

金子條助

12 goe̍h 30 改

1886 nî 5 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

6513 柯謨

柯謨

12 goe̍h 30 改

1886 nî 6 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

6465

蘇顯黎

12 goe̍h 30 改

1886 nî 12 goe̍h chhut-sì.

6311

樋口孝

12 goe̍h 30 改

1886 nî chhut-sì.

6310

春田重之

12 goe̍h 30 改

1886 nî 3 goe̍h chhut-sì.

6294

廖阿霖

12 goe̍h 30 改

1886 nî 5 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

6041

傅任

12 goe̍h 30 改

1886 nî 9 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì.

5987

張玉蘭

12 goe̍h 30 改

1886 nî 10 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì.

5982

劉阿平

12 goe̍h 30 改

1886 nî 1 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì.

5974 羅吉正

羅吉正

12 goe̍h 30 改

1886 nî 12 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 新竹州 苗栗郡 銅鑼庄 ê lâng.

5951

井上彌

12 goe̍h 30 改

1886 nî 12 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì.

5894

張萬枝

12 goe̍h 30 改

1886 nî 2 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì.

5742

潘光南

12 goe̍h 30 改

1886 nî chhut-sì.

5701

秋場源之助

12 goe̍h 30 改

1886 nî 9 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

5662
5616
5560

富永藤平

12 goe̍h 30 改

1886 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1937 nî 7 goe̍h 20 ji̍t kòe-sin.

5499

張杏林

12 goe̍h 30 改

1886 nî 4 goe̍h chhut-sì. 台南州 斗六郡 斗六街 斗六 ê lâng.

5487