Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
167-hāng kiat-kó
6370

許春福

12 goe̍h 30 改

1905 nî 10 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì.

5992

黃錦興

12 goe̍h 30 改

1905 nî 10 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

5942

黃慶常

12 goe̍h 30 改

1905 nî 3 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5801

張金土

12 goe̍h 30 改

1905 nî 9 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

5602
5502

張廷桓

12 goe̍h 30 改

1905 nî 2 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 北斗街 ê lâng.

5478

蘇樹發

12 goe̍h 30 改

1905 nî 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台中州 新高郡 魚池庄 ê lâng.

5430

黃天賜

12 goe̍h 30 改

1905 nî 7 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭市 ê lâng.

5429

黃清舞

12 goe̍h 30 改

1905 nî 1 goe̍h chhut-sì. 台南州 北門郡 將軍庄 ê lâng.

5305

山本彥助

12 goe̍h 30 改

1905 nî 2 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

5288

松岡良俊

12 goe̍h 30 改

1905 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 ê lâng.

5251
5245

張維賢

12 goe̍h 30 改

1905 nî 5 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 1977 nî 5 goe̍h 18 ji̍t kòe-sin. 台北州 台北市 ê lâng.

5199

窪田稔

12 goe̍h 30 改

1905 nî 5 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 兵庫縣 西宮市 ê lâng.

5185

鍛冶四郎

12 goe̍h 30 改

1905 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 富山縣 ê lâng.

5138

盧老枝

12 goe̍h 30 改

1905 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 高雄州 旗山郡 旗山街 ê lâng.

5102

林丁財

12 goe̍h 30 改

1905 nî 8 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 竹塘庄 ê lâng.

5073

林俊生

12 goe̍h 30 改

1905 nî 5 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 南門町 ê lâng.

5067
4981

劉守義

12 goe̍h 30 改

1905 nî 4 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.