Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
28-hāng kiat-kó
5970

徐定標

12 goe̍h 30 改

1888 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5698

志保田鉎吉

12 goe̍h 30 改

1873 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5346

內田佳雄

12 goe̍h 30 改

1888 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5251
4883

楊連樹

12 goe̍h 30 改

1904 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 桃園街 ê lâng.

4376

詹能安

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

3962

王文章

8 goe̍h chhe 1 改

1897 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1985 nî 6 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin.

3898

石田貞助

12 goe̍h 30 改

1882 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 福井縣 大野郡 ê lâng.

3783
3337

山崎義一

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 群馬縣 ê lâng.

3308
3158

宮尾五郎

12 goe̍h 30 改

1900 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 長野縣 更級郡 ê lâng.

3123

三好正雄

12 goe̍h 30 改

1891 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.

3086

丸尾美義

12 goe̍h 30 改

1899 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 鹿兒島縣 ê lâng.

3044

松永繁松

12 goe̍h 30 改

1896 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

2991

牧隆泰

12 goe̍h 30 改

1887 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 三重縣 一志郡 久居町 ê lâng.

2897

古川定吉

12 goe̍h 30 改

1892 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

2788

廣澤文男

12 goe̍h 30 改

1905 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台南州 ê lâng.

2765
2625

長谷川弘

12 goe̍h 30 改

1904 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 本町 ê lâng.