Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

139-hāng kiat-kó
6043

楊乾吉

12 goe̍h 30 改

1906 nî 12 goe̍h chhut-sì.

5932

鍾生鑑

12 goe̍h 30 改

1906 nî 6 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

5541

陳文欽

12 goe̍h 30 改

1906 nî 12 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 高雄州 高雄市 苓雅寮 ê lâng.

5532

陳水河

12 goe̍h 30 改

1906 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.

5389
5348
5276
5264

成瀨欽治

12 goe̍h 30 改

1906 nî 12 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

5133

盧榮源

12 goe̍h 30 改

1906 nî 11 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 1972 nî 11 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin.

5128

呂毓卿

12 goe̍h 30 改

1906 nî 12 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.

5096
5047
5042

林金池

12 goe̍h 30 改

1906 nî 1 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 台中州 台中市 ê lâng.

5020
4963

李廷瑞

12 goe̍h 30 改

1906 nî 3 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 高雄州 岡山郡 湖內庄 ê lâng.

4917

賴朱福生

12 goe̍h 30 改

1906 nî 7 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì.

4911

賴森林

12 goe̍h 30 改

1906 nî 10 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 豐原街 ê lâng.

4870

楊太山

12 goe̍h 30 改

1906 nî chhut-sì.

4864

楊建德

12 goe̍h 30 改

1906 nî chhut-sì. 台北州 台北市 東園町 ê lâng.