Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

14-hāng kiat-kó
5522 陳超
5047
4472

張宏源

12 goe̍h 30 改

1908 nî 6 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1966 nî kòe-sin. 台南州 嘉義市 新富町 ê lâng.

3795

林綿順

12 goe̍h 30 改

1895 nî 3 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 1966 nî 11 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

2170
2027
1764
1286
1269
1198

洪長庚

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 1966 nî 3 goe̍h 21 ji̍t kòe-sin.

842
531

王金海

12 goe̍h 30 改

1895 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 1966 nî 8 goe̍h 30 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.