Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
109-hāng kiat-kó
5529
5509
4970
4921
4875

楊南

12 goe̍h 30 改

1908 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台南州 曾文郡 大內庄 大內 ê lâng.

4585

陳柏舟

12 goe̍h 30 改

1908 nî 5 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 彰化 北門 ê lâng.

4578

陳天錫

12 goe̍h 30 改

1908 nî 12 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

4527
4472

張宏源

12 goe̍h 30 改

1908 nî 6 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1966 nî kòe-sin. 台南州 嘉義市 新富町 ê lâng.

4465

張銀旺

12 goe̍h 30 改

1908 nî 10 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 豐原街 ê lâng.

4374
4279

蔡陽明

12 goe̍h 30 改

1908 nî 1 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台南州 東石郡 朴子街 ê lâng.

4260

蔡章麟

12 goe̍h 30 改

1908 nî 12 goe̍h 31 ji̍t chhut-sì.

4259

蔡壽郎

12 goe̍h 30 改

1908 nî 1 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 北港街 ê lâng.

4258

蔡錫書

12 goe̍h 30 改

1908 nî 5 goe̍h chhut-sì. 台中州 大甲郡 清水街 社口 ê lâng.

4256

蔡向榮

12 goe̍h 30 改

1908 nî 10 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 北港街 ê lâng.

4214

黃萬居

12 goe̍h 30 改

1908 nî 3 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 大安庄 ê lâng.

4192

黃詩立

12 goe̍h 30 改

1908 nî 1 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì.