Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
18-hāng kiat-kó
5498
5288

松岡良俊

12 goe̍h 30 改

1905 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 ê lâng.

5197

饒永昌

12 goe̍h 30 改

1880 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 新竹州 竹南郡 頭分街 ê lâng.

4929

李淵

12 goe̍h 30 改

1892 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

4889

吉滿敬勝

12 goe̍h 30 改

1886 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 鹿兒島縣 指宿町 ê lâng.

4621

鄭昌言

12 goe̍h 30 改

1904 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 桃園街 ê lâng.

4573

陳通

12 goe̍h 30 改

1882 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 1938 nî 1 goe̍h 1 ji̍t kòe-sin.

3738

林征華

12 goe̍h 30 改

1908 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 竹崎庄 ê lâng.

3320

藪下晴治

12 goe̍h 30 改

1914 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 宇土郡 ê lâng.

3290

安井勇次

12 goe̍h 30 改

1895 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 千葉縣 千葉郡 ê lâng.

3277

八坂茂

12 goe̍h 30 改

1902 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 長崎縣 佐世保市 ê lâng.

3113

三曾野新太郎

12 goe̍h 30 改

1883 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 ê lâng.

2320

童江立

12 goe̍h 30 改

1906 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.

1876

高田三郎

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 鹿兒島縣 揖宿郡 ê lâng.

1828

田中忠一

12 goe̍h 30 改

1893 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

930
39

青柳克己

12 goe̍h 30 改

1914 nî 11 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 嘉穗郡 ê lâng.