Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
231-hāng kiat-kó
6696

林建論

12 goe̍h 30 改

1902 nî 9 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

6655 鍾梅貴

鍾梅貴

12 goe̍h 30 改

1902 nî 9 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 1960 nî 3 goe̍h 29 ji̍t kòe-sin.

6526

楊仲琨

12 goe̍h 30 改

1902 nî 5 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台南州 斗六郡 斗六街 ê lâng.

6446

郭朝猛

12 goe̍h 30 改

1902 nî chhut-sì.

6359

林崑茂

12 goe̍h 30 改

1902 nî chhut-sì.

6144

洪允棨

12 goe̍h 30 改

1902 nî chhut-sì.

6062

何建家

12 goe̍h 30 改

1902 nî 5 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

6016

謝長明

12 goe̍h 30 改

1902 nî 3 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì.

5978

劉阿忠

12 goe̍h 30 改

1902 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì.

5936

陳鼎友

12 goe̍h 30 改

1902 nî 1 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì.

5934

梁廷偉

12 goe̍h 30 改

1902 nî 5 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

5933

邱福善

12 goe̍h 30 改

1902 nî 8 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

5927

徐珍相

12 goe̍h 30 改

1902 nî 10 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

5919

廖德景

12 goe̍h 30 改

1902 nî 6 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

5670
5659

林天定

12 goe̍h 30 改

1902 nî 8 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 台中州 員林郡 員林街 ê lâng.

5652

林建宗

12 goe̍h 30 改

1902 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

5539
5519 陳三旗

陳三旗

12 goe̍h 30 改

1902 nî 2 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東郡 里港庄 ê lâng.

5460

謝新發

12 goe̍h 30 改

1902 nî chhut-sì. 台南州 斗六郡 莿桐庄 莿桐 ê lâng.