Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

27-hāng kiat-kó
6508

廖清江

12 goe̍h 30 改

1901 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

5581

巫阿集

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 東勢郡 ê lâng.

5491

竹內佐太郎

12 goe̍h 30 改

1875 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 富山縣 下新川郡 ê lâng.

4785
4564
4497
4407

莊玉坡

12 goe̍h 30 改

1883 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

4362

鈴木近志

12 goe̍h 30 改

1884 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 菊池郡 ê lâng.

4285
4001
3752

林朝廷

12 goe̍h 30 改

1901 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化郡 福興庄 ê lâng.

3618
3606

力丸慈圓

12 goe̍h 30 改

1890 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 宗像郡 ê lâng.

3581

李水變

12 goe̍h 30 改

1910 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 水林庄 ê lâng.

3289
2128

陳慶輝

12 goe̍h 30 改

1880 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 新竹州 ê lâng.

1827

田中保

12 goe̍h 30 改

1903 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

1802
1729

世古盈政

12 goe̍h 30 改

1896 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 ê lâng.

1625

蕭如意

12 goe̍h 30 改

1878 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 南投街 ê lâng.