Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
211-hāng kiat-kó
6508

廖清江

12 goe̍h 30 改

1901 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

6441

盧雅各

12 goe̍h 30 改

1901 nî chhut-sì.

6360

陳連進

12 goe̍h 30 改

1901 nî chhut-sì.

6121

久保田勇

12 goe̍h 30 改

1901 nî 10 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì.

6058

王清華

12 goe̍h 30 改

1901 nî 11 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

6040

何友家

12 goe̍h 30 改

1901 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6036

黃士榮

12 goe̍h 30 改

1901 nî 10 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì.

5672

呂光輝

12 goe̍h 30 改

1901 nî 4 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 新竹州 桃園郡 龜山庄 ê lâng.

5667

廖火木

12 goe̍h 30 改

1901 nî 6 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.

5646

劉珍祥

12 goe̍h 30 改

1901 nî 9 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì.

5537
5523

陳章

12 goe̍h 30 改

1901 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 豐原街 豐原 ê lâng.

5515

陳杰

12 goe̍h 30 改

1901 nî 12 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆市 旭町 ê lâng.

5316

李炳

12 goe̍h 30 改

1901 nî 3 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 台南州 東石郡 朴子街 ê lâng.

5243

瀧澤正

12 goe̍h 30 改

1901 nî 6 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 長野縣 ê lâng.

5240

田代博

12 goe̍h 30 改

1901 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 熊本市 ê lâng.

5166

內田松太

12 goe̍h 30 改

1901 nî 12 goe̍h 31 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

5145
5114

林文銓

12 goe̍h 30 改

1901 nî chhut-sì. 高雄州 岡山郡 路竹庄 後鄉 ê lâng.