Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

53-hāng kiat-kó
4922
4897

羅成

12 goe̍h 30 改

1912 nî 11 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì.

4722

潘禎祥

12 goe̍h 30 改

1912 nî 6 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東市 ê lâng.

4466
4325
4312

謝國城

12 goe̍h 30 改

1912 nî 2 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1980 nî 12 goe̍h 29 ji̍t kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

4264

蔡丑忠

12 goe̍h 30 改

1912 nî 1 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 清水街 ê lâng.

4130
4017

簡德旺

12 goe̍h 30 改

1912 nî 5 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 新竹州 大溪郡 大溪街 ê lâng.

3953

王枝火

12 goe̍h 30 改

1912 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 北斗街 ê lâng.

3833
3742

林石城

12 goe̍h 30 改

1912 nî 12 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 1995 nî 10 goe̍h 8 ji̍t kòe-sin. 高雄州 屏東市 ê lâng.

3728

林信來

12 goe̍h 30 改

1912 nî 12 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 ê lâng.

3676

林延生

12 goe̍h 30 改

1912 nî 12 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台南州 北港郡 四湖庄 ê lâng.

3660

廖本通

12 goe̍h 30 改

1912 nî 5 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 西螺街 ê lâng.

3658

廖浮

12 goe̍h 30 改

1912 nî 6 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 二崙庄 ê lâng.

3641

梁火煌

12 goe̍h 30 改

1912 nî 11 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化郡 秀水庄 ê lâng.

3588

李天賜

12 goe̍h 30 改

1912 nî 4 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 金山庄 ê lâng.

3573

李子焜

12 goe̍h 30 改

1912 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 高雄州 東港郡 萬丹庄 ê lâng.

3572

李子賢

12 goe̍h 30 改

1912 nî 12 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.