Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
19-hāng kiat-kó
5063

林坤

12 goe̍h 30 改

1883 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 1954 nî 11 goe̍h 25 ji̍t kòe-sin.

4859
4599
3803

林履信

12 goe̍h 30 改

1899 nî 2 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 1954 nî 6 goe̍h 1 ji̍t kòe-sin.

3763

林添丁

12 goe̍h 30 改

1892 nî 10 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 1954 nî 7 goe̍h 16 ji̍t kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

3687
3559

李群山

12 goe̍h 30 改

1897 nî chhut-sì. 1954 nî kòe-sin. 花蓮港廳 玉里郡 玉里街 ê lâng.

3540
3481

黃銀漢

12 goe̍h 30 改

1891 nî 6 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1954 nî 3 goe̍h 4 ji̍t kòe-sin.

3152
2203

陳陸

12 goe̍h 30 改

1892 nî 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 1954 nî kòe-sin. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

2141
1598
1491
1270
1122

吳蘅秋

12 goe̍h 30 改

1900 nî 7 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 1954 nî 11 goe̍h 28 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.

940

許嘉種

12 goe̍h 30 改

1883 nî 2 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 1954 nî 6 goe̍h 5 ji̍t kòe-sin. 台中州 彰化市 ê lâng.

36