Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
199-hāng kiat-kó
6668

劉耀堂

12 goe̍h 30 改

1894 nî 11 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì.

6618 鍾清華

鍾清華

12 goe̍h 30 改

1894 nî 4 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 1963 nî 11 goe̍h 29 ji̍t kòe-sin.

6555

李踏

12 goe̍h 30 改

1894 nî chhut-sì.

6323

林文章

12 goe̍h 30 改

1894 nî 9 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì.

6292

增田健一

12 goe̍h 30 改

1894 nî 7 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì.

6267

齊川身代治

12 goe̍h 30 改

1894 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6079

顧合

12 goe̍h 30 改

1894 nî chhut-sì.

6073

河野十郎

12 goe̍h 30 改

1894 nî 5 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

6045

蔡城

12 goe̍h 30 改

1894 nî 2 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì.

6026

戴元秀

12 goe̍h 30 改

1894 nî 4 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì.

6019

李金泰

12 goe̍h 30 改

1894 nî 9 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.

6008

林來旺

12 goe̍h 30 改

1894 nî 12 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5988

岩淵義一

12 goe̍h 30 改

1894 nî 1 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì.

5972

李金臺

12 goe̍h 30 改

1894 nî 10 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5963

鍾煌生

12 goe̍h 30 改

1894 nî 8 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì.

5892

陳和安

12 goe̍h 30 改

1894 nî 6 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì.

5797

家村隼人

12 goe̍h 30 改

1894 nî 8 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

5785

林阿木

12 goe̍h 30 改

1894 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì.

5784

田邊利可

12 goe̍h 30 改

1894 nî 8 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.

5761

周庭生

12 goe̍h 30 改

1894 nî 11 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.