Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

20-hāng kiat-kó
6727

高再祝

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1936 nî 10 goe̍h 31 ji̍t kòe-sin. 台南州 ê lâng.

6267

齊川身代治

12 goe̍h 30 改

1894 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6260

上野齊

12 goe̍h 30 改

1883 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

6215

林紹鵬

12 goe̍h 30 改

1877 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

5148

安倍輝吉

12 goe̍h 30 改

1888 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 大分縣 ê lâng.

3789

林茂己

12 goe̍h 30 改

1897 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台南州 新化郡 新化街 ê lâng.

3240

森剛

12 goe̍h 30 改

1886 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 福井縣 福井市 ê lâng.

3050
3035
2694

原庸藏

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 ê lâng.

2667

林挺生

12 goe̍h 30 改

1919 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 2006 nî 5 goe̍h 10 ji̍t kòe-sin.

2311
1883

高野秀三

12 goe̍h 30 改

1898 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 石川縣 石川郡 ê lâng.

1856

戴德發

12 goe̍h 30 改

1912 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台北州 ê lâng.

1842

田村清人

12 goe̍h 30 改

1893 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

1798
1487
959

許屘輝

12 goe̍h 30 改

1901 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆市 福德町 ê lâng.

819

河野肇

12 goe̍h 30 改

1898 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.

604

長真豐

12 goe̍h 30 改

1884 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 鹿兒島縣 大島郡 ê lâng.