Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
33-hāng kiat-kó
5069
4846
4343

徐春木

12 goe̍h 30 改

1913 nî 2 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì.

3831

盧根德

12 goe̍h 30 改

1913 nî 3 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì.

3817

呂新耀

12 goe̍h 30 改

1913 nî 11 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 新竹州 中壢郡 中壢街 ê lâng.

3727

林松柏

12 goe̍h 30 改

1913 nî 11 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 竹山街 ê lâng.

3706

林桂添

12 goe̍h 30 改

1913 nî 5 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台中州 新高郡 集集街 ê lâng.

3668

林惟精

12 goe̍h 30 改

1913 nî 9 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 鹿谷庄 ê lâng.

3593

李道隆

12 goe̍h 30 改

1913 nî 3 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 ê lâng.

3579

李震坤

12 goe̍h 30 改

1913 nî 7 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 台中州 能高郡 埔里街 ê lâng.

3299

安武成美

12 goe̍h 30 改

1913 nî 5 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 大分縣 東國東郡 ê lâng.

3184

牟田武彥

12 goe̍h 30 改

1913 nî 6 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 ê lâng.

3093

王石定

12 goe̍h 30 改

1913 nî 10 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1947 nî 3 goe̍h 6 ji̍t kòe-sin. 高雄州 高雄市 ê lâng.

3030
2891

淵上忠義

12 goe̍h 30 改

1913 nî 1 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 鹿兒島縣 鹿兒島市 ê lâng.

2830
2662

林眞平

12 goe̍h 30 改

1913 nî 8 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 ê lâng.

2233

土屋政三

12 goe̍h 30 改

1913 nî 7 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 神奈川縣 藤澤市 ê lâng.

2168

陳端方

12 goe̍h 30 改

1913 nî 2 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 豐原街 ê lâng.

2130

陳献輝

12 goe̍h 30 改

1913 nî 5 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台北州 台北市 ê lâng.