Éng-kòe ê 1 goe̍h 16 ji̍t 1月16日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
1 goe̍h
16
Kóng-kò