Éng-kòe ê 1 goe̍h 1 ji̍t 1月1日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1956 nî – Tâi-oân-lâng ê Chū-iû Tâi-oân sêng-li̍p.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
1 goe̍h
Kóng-kò