Éng-kòe ê 2 goe̍h 1 ji̍t 2月1日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1662 nî – Hô-lân léng Tâi-oân Tiúⁿ-koaⁿ Frederick Coyett hiòng Tēⁿ Sêng-kong tâu-hâng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò