Éng-kòe ê 2 goe̍h 28 ji̍t 2月28日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1947 nî – Jī-jī-pat sū-kiāⁿ: Tâi-pak hoat-seng pā-chhī kap tōng-loān.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
2 goe̍h
28
Kóng-kò