Éng-kòe ê 2 goe̍h 26 ji̍t 2月26日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1902 nî – 台南博物館 開館式 kí-hêng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
2 goe̍h
26
Kóng-kò