Éng-kòe ê 2 goe̍h 14 ji̍t 2月14日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

8 goe̍h chhe 2 kái-sin kì-lio̍k
2 goe̍h
14
Kóng-kò