Éng-kòe ê 2 goe̍h 10 ji̍t 2月10日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1935 nî – Ji̍t-pún Chio̍h-iû Thong-siau tē-1-hō chéⁿ khai-kheⁿ-sek (開坑式) kí-hêng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

7 goe̍h 17 kái-sin kì-lio̍k
2 goe̍h
10
Kóng-kò