Éng-kòe ê 2 goe̍h 7 ji̍t 2月7日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1937 nî – To͘ Chhong-bêng chò Tâi-tāi I-ha̍k-pō͘ io̍h-bu̍t-ha̍k chú-jīm kàu-siū.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò