Éng-kòe ê 2 goe̍h 23 ji̍t 2月23日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

    á-bô kì-lio̍k
7 goe̍h 20 kái-sin kì-lio̍k
2 goe̍h
23
Kóng-kò