Éng-kòe ê 2 goe̍h 27 ji̍t 2月27日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

8 goe̍h chhe 3 kái-sin kì-lio̍k
2 goe̍h
27
Kóng-kò